Agenda

Van Tot Event Info Inschrijven
12-08-2019 16-08-2019 1e helft Anwärter = NSI, SnowWorld Landgraaf info  
19-08-2019 23-08-2019 1e helft Anwärter = NSI, SnowWorld Zoetermeer info inschrijven
23-08-2019   Herexamens - 1e helft Anwärter - NSI, SnowWorld Zoetermeer info inschrijven
28-08-2019   Gratis proeftraining NSI-opleiding, Montana Snowcenter info inschrijven
31-08-2019 04-10-2019 Indoor Rolbaan opleiding, Indoorski Den Bosch info inschrijven
31-08-2019   Extra trainingen - 1e helft Anwärter - NSI, SnowWorld Landgraaf info inschrijven
12-08-2019 tot 16-08-2019
1e helft Anwärter = NSI, SnowWorld Landgraaf
meer info
19-08-2019 tot 23-08-2019
1e helft Anwärter = NSI, SnowWorld Zoetermeer
meer info | inschrijven
23-08-2019 tot  
Herexamens - 1e helft Anwärter - NSI, SnowWorld Zoetermeer
meer info | inschrijven
28-08-2019 tot  
Gratis proeftraining NSI-opleiding, Montana Snowcenter
meer info | inschrijven
31-08-2019 tot 04-10-2019
Indoor Rolbaan opleiding, Indoorski Den Bosch
meer info | inschrijven
31-08-2019 tot  
Extra trainingen - 1e helft Anwärter - NSI, SnowWorld Landgraaf
meer info | inschrijven
Van Tot Event Info Inschrijven
14-09-2019 15-09-2019 Coaching & Teaching, SnowWorld Zoetermeer info inschrijven
14-09-2019   Extra trainingen - 1e helft Anwärter - NSI, SnowWorld Zoetermeer info inschrijven
14-09-2019   Gratis proeftraining NSI-opleiding, SnowWorld Zoetermeer info inschrijven
15-09-2019   Herexamens - 1e helft Anwärter - NSI, SnowWorld Zoetermeer info inschrijven
15-09-2019   Bijscholingsdag 2019, SnowWorld Zoetermeer info inschrijven
16-09-2019 20-09-2019 1e helft Anwärter = NSI, Montana Snowcenter info inschrijven
21-09-2019 02-11-2019 Indoor Rolbaan opleiding, SnowSportCenterUtrecht info inschrijven
22-09-2019   Gratis proeftraining NSI-opleiding, Alpincenter Bottrop info inschrijven
28-09-2019 29-09-2019 Coaching & Teaching, Montana Snowcenter info inschrijven
28-09-2019 02-11-2019 Indoor Rolbaan opleiding, Indoorski Assen info inschrijven
28-09-2019   Extra trainingen - 1e helft Anwärter - NSI, Montana Snowcenter info inschrijven
29-09-2019   Herexamens - 1e helft Anwärter - NSI, Montana Snowcenter info inschrijven
14-09-2019 tot 15-09-2019
Coaching & Teaching, SnowWorld Zoetermeer
meer info | inschrijven
14-09-2019 tot  
Extra trainingen - 1e helft Anwärter - NSI, SnowWorld Zoetermeer
meer info | inschrijven
14-09-2019 tot  
Gratis proeftraining NSI-opleiding, SnowWorld Zoetermeer
meer info | inschrijven
15-09-2019 tot  
Herexamens - 1e helft Anwärter - NSI, SnowWorld Zoetermeer
meer info | inschrijven
15-09-2019 tot  
Bijscholingsdag 2019, SnowWorld Zoetermeer
meer info | inschrijven
16-09-2019 tot 20-09-2019
1e helft Anwärter = NSI, Montana Snowcenter
meer info | inschrijven
21-09-2019 tot 02-11-2019
Indoor Rolbaan opleiding, SnowSportCenterUtrecht
meer info | inschrijven
22-09-2019 tot  
Gratis proeftraining NSI-opleiding, Alpincenter Bottrop
meer info | inschrijven
28-09-2019 tot 29-09-2019
Coaching & Teaching, Montana Snowcenter
meer info | inschrijven
28-09-2019 tot 02-11-2019
Indoor Rolbaan opleiding, Indoorski Assen
meer info | inschrijven
28-09-2019 tot  
Extra trainingen - 1e helft Anwärter - NSI, Montana Snowcenter
meer info | inschrijven
29-09-2019 tot  
Herexamens - 1e helft Anwärter - NSI, Montana Snowcenter
meer info | inschrijven
Van Tot Event Info Inschrijven
05-10-2019   Gratis proeftraining NSI-opleiding, SnowWorld Zoetermeer Winteropening info inschrijven
06-10-2019   Gratis proeftraining NSI-opleiding, SnowWorld Landgraaf Winteropening info inschrijven
06-10-2019   Gratis proeftraining NSI-opleiding, SnowWorld Zoetermeer Winteropening info inschrijven
06-10-2019   Gratis proeftraining NSI-opleiding, SnowPlanet Spaarnwoude Winteropening info inschrijven
12-10-2019 19-10-2019 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck info inschrijven
13-10-2019   Voorbereidingsdag, SnowWorld Zoetermeer info inschrijven
13-10-2019   Theorie voorbereiding, SnowWorld Zoetermeer info inschrijven
13-10-2019   Bijscholing Duitse les, SnowWorld Zoetermeer info inschrijven
19-10-2019 26-10-2019 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck info inschrijven
19-10-2019 26-10-2019 Landesvoorbereiding, Kaprun / Bruck info inschrijven
21-10-2019 25-10-2019 1e helft Anwärter = NSI, SnowWorld Zoetermeer info inschrijven
21-10-2019 26-10-2019 Extra trainingen - 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck info inschrijven
24-10-2019 25-10-2019 Herexamens - 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck info inschrijven
25-10-2019   Herexamens - 1e helft Anwärter - NSI, SnowWorld Zoetermeer info inschrijven
26-10-2019 02-11-2019 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck info inschrijven
28-10-2019 01-11-2019 1e helft Anwärter = NSI, SnowWorld Landgraaf info inschrijven
31-10-2019 01-11-2019 Herexamens - 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck info inschrijven
05-10-2019 tot  
Gratis proeftraining NSI-opleiding, SnowWorld Zoetermeer Winteropening
meer info | inschrijven
06-10-2019 tot  
Gratis proeftraining NSI-opleiding, SnowWorld Landgraaf Winteropening
meer info | inschrijven
06-10-2019 tot  
Gratis proeftraining NSI-opleiding, SnowWorld Zoetermeer Winteropening
meer info | inschrijven
06-10-2019 tot  
Gratis proeftraining NSI-opleiding, SnowPlanet Spaarnwoude Winteropening
meer info | inschrijven
12-10-2019 tot 19-10-2019
2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
13-10-2019 tot  
Voorbereidingsdag, SnowWorld Zoetermeer
meer info | inschrijven
13-10-2019 tot  
Theorie voorbereiding, SnowWorld Zoetermeer
meer info | inschrijven
13-10-2019 tot  
Bijscholing Duitse les, SnowWorld Zoetermeer
meer info | inschrijven
19-10-2019 tot 26-10-2019
2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
19-10-2019 tot 26-10-2019
Landesvoorbereiding, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
21-10-2019 tot 25-10-2019
1e helft Anwärter = NSI, SnowWorld Zoetermeer
meer info | inschrijven
21-10-2019 tot 26-10-2019
Extra trainingen - 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
24-10-2019 tot 25-10-2019
Herexamens - 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
25-10-2019 tot  
Herexamens - 1e helft Anwärter - NSI, SnowWorld Zoetermeer
meer info | inschrijven
26-10-2019 tot 02-11-2019
2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
28-10-2019 tot 01-11-2019
1e helft Anwärter = NSI, SnowWorld Landgraaf
meer info | inschrijven
31-10-2019 tot 01-11-2019
Herexamens - 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
Van Tot Event Info Inschrijven
02-11-2019   Indoor Rolbaan opleiding, SnowSportCenterUtrecht - Landelijk examen info inschrijven
04-11-2019 08-11-2019 1e helft Anwärter = NSI, Alpincenter Bottrop info inschrijven
06-11-2019 17-11-2019 Landes - Landes Snowboard, Kaprun / Bruck info inschrijven
06-11-2019   Gratis proeftraining NSI-opleiding, SnowPlanet Spaarnwoude info inschrijven
17-11-2019 28-11-2019 Landes - Landes 1 ski, Kaprun / Bruck info inschrijven
17-11-2019 28-11-2019 Landes - Landes 2 ski, Kaprun / Bruck info inschrijven
25-11-2019 29-11-2019 1e helft Anwärter = NSI, SnowPlanet Spaarnwoude info inschrijven
29-11-2019   Herexamens - 1e helft Anwärter - NSI, SnowPlanet Spaarnwoude info inschrijven
30-11-2019 01-12-2019 Coaching & Teaching, SnowWorld Landgraaf info inschrijven
30-11-2019   Gratis proeftraining NSI-opleiding, SnowWorld Landgraaf info inschrijven
30-11-2019   Extra trainingen - 1e helft Anwärter - NSI, SnowWorld Landgraaf info inschrijven
02-11-2019 tot  
Indoor Rolbaan opleiding, SnowSportCenterUtrecht - Landelijk examen
meer info | inschrijven
04-11-2019 tot 08-11-2019
1e helft Anwärter = NSI, Alpincenter Bottrop
meer info | inschrijven
06-11-2019 tot 17-11-2019
Landes - Landes Snowboard, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
06-11-2019 tot  
Gratis proeftraining NSI-opleiding, SnowPlanet Spaarnwoude
meer info | inschrijven
17-11-2019 tot 28-11-2019
Landes - Landes 1 ski, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
17-11-2019 tot 28-11-2019
Landes - Landes 2 ski, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
25-11-2019 tot 29-11-2019
1e helft Anwärter = NSI, SnowPlanet Spaarnwoude
meer info | inschrijven
29-11-2019 tot  
Herexamens - 1e helft Anwärter - NSI, SnowPlanet Spaarnwoude
meer info | inschrijven
30-11-2019 tot 01-12-2019
Coaching & Teaching, SnowWorld Landgraaf
meer info | inschrijven
30-11-2019 tot  
Gratis proeftraining NSI-opleiding, SnowWorld Landgraaf
meer info | inschrijven
30-11-2019 tot  
Extra trainingen - 1e helft Anwärter - NSI, SnowWorld Landgraaf
meer info | inschrijven
Van Tot Event Info Inschrijven
01-12-2019   Herexamens - 1e helft Anwärter - NSI, SnowWorld Landgraaf info inschrijven
01-12-2019   Herexamens - Anwärter theorie, SnowWorld Landgraaf (alléén theorie) info inschrijven
03-12-2019 14-12-2019 Landes - Landes 1 ski, Kaprun / Bruck info inschrijven
06-12-2019 14-12-2019 Alpinkurs, Ischgl info  
07-12-2019 14-12-2019 2e helft Anwärter, Kaprun of Zell am See / Bruck info inschrijven
07-12-2019 14-12-2019 Landesvoorbereiding, Kaprun / Bruck info inschrijven
09-12-2019 14-12-2019 Extra trainingen - Landes 1 Ski, Kaprun / Bruck info inschrijven
09-12-2019 14-12-2019 Extra trainingen - 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck info inschrijven
12-12-2019 13-12-2019 Herexamens - Landes 1 Ski, Kaprun / Bruck info inschrijven
12-12-2019 13-12-2019 Herexamens - 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck info inschrijven
14-12-2019 21-12-2019 2e helft Anwärter, Kaprun of Zell am See / Bruck info inschrijven
14-12-2019 21-12-2019 Landesvoorbereiding, Kaprun / Bruck info inschrijven
16-12-2019 21-12-2019 Extra trainingen - 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck info inschrijven
19-12-2019 20-12-2019 Herexamens - 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck info inschrijven
01-12-2019 tot  
Herexamens - 1e helft Anwärter - NSI, SnowWorld Landgraaf
meer info | inschrijven
01-12-2019 tot  
Herexamens - Anwärter theorie, SnowWorld Landgraaf (alléén theorie)
meer info | inschrijven
03-12-2019 tot 14-12-2019
Landes - Landes 1 ski, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
06-12-2019 tot 14-12-2019
Alpinkurs, Ischgl
meer info
07-12-2019 tot 14-12-2019
2e helft Anwärter, Kaprun of Zell am See / Bruck
meer info | inschrijven
07-12-2019 tot 14-12-2019
Landesvoorbereiding, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
09-12-2019 tot 14-12-2019
Extra trainingen - Landes 1 Ski, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
09-12-2019 tot 14-12-2019
Extra trainingen - 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
12-12-2019 tot 13-12-2019
Herexamens - Landes 1 Ski, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
12-12-2019 tot 13-12-2019
Herexamens - 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
14-12-2019 tot 21-12-2019
2e helft Anwärter, Kaprun of Zell am See / Bruck
meer info | inschrijven
14-12-2019 tot 21-12-2019
Landesvoorbereiding, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
16-12-2019 tot 21-12-2019
Extra trainingen - 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
19-12-2019 tot 20-12-2019
Herexamens - 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
Van Tot Event Info Inschrijven
15-03-2020 27-03-2020 Landes - Landes 1 ski, Kaprun / Bruck info inschrijven
15-03-2020 tot 27-03-2020
Landes - Landes 1 ski, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
Van Tot Event Info Inschrijven
03-04-2020 14-04-2020 Landes - Landes Snowboard, Kaprun / Bruck info inschrijven
03-04-2020 14-04-2020 Landes - Landes 2 ski, Kaprun / Bruck info inschrijven
03-04-2020 14-04-2020 Landes - Landes 1 ski, Kaprun / Bruck info inschrijven
17-04-2020 25-04-2020 Alpinkurs, Ischgl info  
25-04-2020 03-05-2020 Alpinkurs, Kaprun / Bruck (Engelstalig) info  
03-04-2020 tot 14-04-2020
Landes - Landes Snowboard, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
03-04-2020 tot 14-04-2020
Landes - Landes 2 ski, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
03-04-2020 tot 14-04-2020
Landes - Landes 1 ski, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
17-04-2020 tot 25-04-2020
Alpinkurs, Ischgl
meer info
25-04-2020 tot 03-05-2020
Alpinkurs, Kaprun / Bruck (Engelstalig)
meer info
Van Tot Event Info Inschrijven
03-05-2020 14-05-2020 Landes - Landes Snowboard, Kaprun / Bruck info inschrijven
03-05-2020 14-05-2020 Landes - Landes 1 ski, Kaprun / Bruck info inschrijven
03-05-2020 14-05-2020 Landes - Landes 2 ski, Kaprun / Bruck info inschrijven
03-05-2020 tot 14-05-2020
Landes - Landes Snowboard, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
03-05-2020 tot 14-05-2020
Landes - Landes 1 ski, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
03-05-2020 tot 14-05-2020
Landes - Landes 2 ski, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
17 augustus 2019 13:26
📃✅🔜🏔🇦🇹
#anwärter #snowsportsacademy #snowworld