Agenda

 • Filter:
 • Toon alles
 • 2e helft Anwärter
 • Herexamens
 • Extra trainingen
 • Gratis proeftraining NSI-opleiding
 • Landes
 • Landesvoorbereiding
 • 1e helft Anwärter = NSI
 • Alpinkurs
 • Voorbereidingsdag
 • Snowsports 20th Anniversary
 • Coaching & Teaching
Van Tot Event Info Inschrijven
16-01-2021 23-01-2021 2e helft Anwärter, Kaprun of Zell am See / Bruck info  
19-01-2021 21-01-2021 Herexamens - Landes Snowboard, Kaprun / Bruck info inschrijven
20-01-2021 21-01-2021 Herexamens - 2e helft Anwärter, Kaprun of Zell am See / Bruck info inschrijven
20-01-2021 21-01-2021 Herexamens - Landes 1 Ski, Kaprun / Bruck info inschrijven
23-01-2021 30-01-2021 2e helft Anwärter, Kaprun of Zell am See / Bruck info inschrijven
25-01-2021 30-01-2021 Extra trainingen - 2e helft Anwärter, Kaprun of Zell am See / Bruck info inschrijven
28-01-2021 29-01-2021 Herexamens - 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck info inschrijven
16-01-2021 tot 23-01-2021
2e helft Anwärter, Kaprun of Zell am See / Bruck
meer info
19-01-2021 tot 21-01-2021
Herexamens - Landes Snowboard, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
20-01-2021 tot 21-01-2021
Herexamens - 2e helft Anwärter, Kaprun of Zell am See / Bruck
meer info | inschrijven
20-01-2021 tot 21-01-2021
Herexamens - Landes 1 Ski, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
23-01-2021 tot 30-01-2021
2e helft Anwärter, Kaprun of Zell am See / Bruck
meer info | inschrijven
25-01-2021 tot 30-01-2021
Extra trainingen - 2e helft Anwärter, Kaprun of Zell am See / Bruck
meer info | inschrijven
28-01-2021 tot 29-01-2021
Herexamens - 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
Van Tot Event Info Inschrijven
06-02-2021 13-02-2021 2e helft Anwärter, Kaprun of Zell am See / Bruck info inschrijven
06-02-2021 tot 13-02-2021
2e helft Anwärter, Kaprun of Zell am See / Bruck
meer info | inschrijven
Van Tot Event Info Inschrijven
07-03-2021   Gratis proeftraining NSI-opleiding, SnowWorld Landgraaf info inschrijven
10-03-2021   Gratis proeftraining NSI-opleiding, SnowWorld Amsterdam (SnowPlanet) info inschrijven
13-03-2021 20-03-2021 2e helft Anwärter, Kaprun of Zell am See / Bruck info inschrijven
14-03-2021 25-03-2021 Landes - Landes 1 ski, Kaprun / Bruck info inschrijven
20-03-2021 27-03-2021 2e helft Anwärter, Kaprun of Zell am See / Bruck info inschrijven
20-03-2021 27-03-2021 Landesvoorbereiding, Kaprun / Bruck info inschrijven
22-03-2021 27-03-2021 Extra trainingen - 2e helft Anwärter, Kaprun of Zell am See / Bruck info inschrijven
22-03-2021 26-03-2021 Extra trainingen - Landes 1 Ski, Kaprun / Bruck info inschrijven
24-03-2021 25-03-2021 Herexamens - Landes 1 Ski, Kaprun / Bruck info inschrijven
25-03-2021 26-03-2021 Herexamens - 2e helft Anwärter, Kaprun of Zell am See / Bruck info inschrijven
26-03-2021 06-04-2021 Landes - Landes 2 ski, Kaprun / Bruck info inschrijven
26-03-2021 06-04-2021 Landes - Landes Snowboard, Kaprun / Bruck info inschrijven
07-03-2021 tot  
Gratis proeftraining NSI-opleiding, SnowWorld Landgraaf
meer info | inschrijven
10-03-2021 tot  
Gratis proeftraining NSI-opleiding, SnowWorld Amsterdam (SnowPlanet)
meer info | inschrijven
13-03-2021 tot 20-03-2021
2e helft Anwärter, Kaprun of Zell am See / Bruck
meer info | inschrijven
14-03-2021 tot 25-03-2021
Landes - Landes 1 ski, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
20-03-2021 tot 27-03-2021
2e helft Anwärter, Kaprun of Zell am See / Bruck
meer info | inschrijven
20-03-2021 tot 27-03-2021
Landesvoorbereiding, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
22-03-2021 tot 27-03-2021
Extra trainingen - 2e helft Anwärter, Kaprun of Zell am See / Bruck
meer info | inschrijven
22-03-2021 tot 26-03-2021
Extra trainingen - Landes 1 Ski, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
24-03-2021 tot 25-03-2021
Herexamens - Landes 1 Ski, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
25-03-2021 tot 26-03-2021
Herexamens - 2e helft Anwärter, Kaprun of Zell am See / Bruck
meer info | inschrijven
26-03-2021 tot 06-04-2021
Landes - Landes 2 ski, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
26-03-2021 tot 06-04-2021
Landes - Landes Snowboard, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
Van Tot Event Info Inschrijven
02-04-2021 06-04-2021 1e helft Anwärter = NSI, Skiclub Il Primo Bergen (NH) info inschrijven
04-04-2021 05-04-2021 Herexamens - Landes 1 Ski, Kaprun / Bruck info inschrijven
10-04-2021 18-04-2021 Alpinkurs, Ischgl info  
11-04-2021   Voorbereidingsdag, SnowWorld Zoetermeer info inschrijven
11-04-2021   Gratis proeftraining NSI-opleiding, SnowWorld Zoetermeer info inschrijven
12-04-2021 16-04-2021 1e helft Anwärter = NSI, SnowWorld Landgraaf info inschrijven
14-04-2021 16-04-2021 Herexamens - Landes 2 Ski, Kaprun / Bruck info inschrijven
14-04-2021 16-04-2021 Herexamens - Landes Snowboard, Kaprun / Bruck info inschrijven
15-04-2021 16-04-2021 Herexamens - Landes 1 Ski, Kaprun / Bruck info inschrijven
18-04-2021 26-04-2021 Alpinkurs, Kaprun / Bruck (Engelstalig) info  
30-04-2021 03-05-2021 Snowsports 20th Anniversary, Kaprun info inschrijven
02-04-2021 tot 06-04-2021
1e helft Anwärter = NSI, Skiclub Il Primo Bergen (NH)
meer info | inschrijven
04-04-2021 tot 05-04-2021
Herexamens - Landes 1 Ski, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
10-04-2021 tot 18-04-2021
Alpinkurs, Ischgl
meer info
11-04-2021 tot  
Voorbereidingsdag, SnowWorld Zoetermeer
meer info | inschrijven
11-04-2021 tot  
Gratis proeftraining NSI-opleiding, SnowWorld Zoetermeer
meer info | inschrijven
12-04-2021 tot 16-04-2021
1e helft Anwärter = NSI, SnowWorld Landgraaf
meer info | inschrijven
14-04-2021 tot 16-04-2021
Herexamens - Landes 2 Ski, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
14-04-2021 tot 16-04-2021
Herexamens - Landes Snowboard, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
15-04-2021 tot 16-04-2021
Herexamens - Landes 1 Ski, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
18-04-2021 tot 26-04-2021
Alpinkurs, Kaprun / Bruck (Engelstalig)
meer info
30-04-2021 tot 03-05-2021
Snowsports 20th Anniversary, Kaprun
meer info | inschrijven
Van Tot Event Info Inschrijven
01-05-2021 30-05-2021 1e helft Anwärter = NSI, SnowWorld Zoetermeer (2 x weekend) info inschrijven
01-05-2021 08-05-2021 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck info inschrijven
01-05-2021 12-05-2021 Landes - Landes 1 ski, Kaprun / Bruck info inschrijven
01-05-2021 12-05-2021 Landes - Landes 2 ski, Kaprun / Bruck info inschrijven
01-05-2021 12-05-2021 Landes - Landes Snowboard, Kaprun / Bruck info inschrijven
01-05-2021 08-05-2021 Landesvoorbereiding, Kaprun / Bruck info inschrijven
03-05-2021 07-05-2021 1e helft Anwärter = NSI, SnowWorld Amsterdam (SnowPlanet) info inschrijven
03-05-2021 08-05-2021 Extra trainingen - 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck info inschrijven
03-05-2021 07-05-2021 1e helft Anwärter = NSI, SnowWorld Zoetermeer info inschrijven
06-05-2021 07-05-2021 Herexamens - 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck info inschrijven
07-05-2021   Herexamens - 1e helft Anwärter - NSI, SnowWorld Amsterdam (SnowPlanet) info inschrijven
07-05-2021   Herexamens - 1e helft Anwärter - NSI, SnowWorld Zoetermeer info inschrijven
09-05-2021 11-05-2021 Herexamens - Landes 2 Ski, Kaprun / Bruck info inschrijven
09-05-2021 11-05-2021 Herexamens - Landes Snowboard, Kaprun / Bruck info inschrijven
10-05-2021 11-05-2021 Herexamens - Landes 1 Ski, Kaprun / Bruck info inschrijven
29-05-2021 30-05-2021 Coaching & Teaching, SnowWorld Zoetermeer info inschrijven
29-05-2021   Gratis proeftraining NSI-opleiding, SnowWorld Zoetermeer info inschrijven
29-05-2021   Extra trainingen - 1e helft Anwärter - NSI, SnowWorld Zoetermeer info inschrijven
30-05-2021   Herexamens - 1e helft Anwärter - NSI, SnowWorld Zoetermeer info inschrijven
01-05-2021 tot 30-05-2021
1e helft Anwärter = NSI, SnowWorld Zoetermeer (2 x weekend)
meer info | inschrijven
01-05-2021 tot 08-05-2021
2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
01-05-2021 tot 12-05-2021
Landes - Landes 1 ski, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
01-05-2021 tot 12-05-2021
Landes - Landes 2 ski, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
01-05-2021 tot 12-05-2021
Landes - Landes Snowboard, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
01-05-2021 tot 08-05-2021
Landesvoorbereiding, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
03-05-2021 tot 07-05-2021
1e helft Anwärter = NSI, SnowWorld Amsterdam (SnowPlanet)
meer info | inschrijven
03-05-2021 tot 08-05-2021
Extra trainingen - 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
03-05-2021 tot 07-05-2021
1e helft Anwärter = NSI, SnowWorld Zoetermeer
meer info | inschrijven
06-05-2021 tot 07-05-2021
Herexamens - 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
07-05-2021 tot  
Herexamens - 1e helft Anwärter - NSI, SnowWorld Amsterdam (SnowPlanet)
meer info | inschrijven
07-05-2021 tot  
Herexamens - 1e helft Anwärter - NSI, SnowWorld Zoetermeer
meer info | inschrijven
09-05-2021 tot 11-05-2021
Herexamens - Landes 2 Ski, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
09-05-2021 tot 11-05-2021
Herexamens - Landes Snowboard, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
10-05-2021 tot 11-05-2021
Herexamens - Landes 1 Ski, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
29-05-2021 tot 30-05-2021
Coaching & Teaching, SnowWorld Zoetermeer
meer info | inschrijven
29-05-2021 tot  
Gratis proeftraining NSI-opleiding, SnowWorld Zoetermeer
meer info | inschrijven
29-05-2021 tot  
Extra trainingen - 1e helft Anwärter - NSI, SnowWorld Zoetermeer
meer info | inschrijven
30-05-2021 tot  
Herexamens - 1e helft Anwärter - NSI, SnowWorld Zoetermeer
meer info | inschrijven
Van Tot Event Info Inschrijven
03-07-2021   Gratis proeftraining NSI-opleiding, SnowWorld Zoetermeer info inschrijven
10-07-2021 17-07-2021 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck info inschrijven
12-07-2021 17-07-2021 Extra trainingen - 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck info inschrijven
15-07-2021 16-07-2021 Herexamens - 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck info inschrijven
03-07-2021 tot  
Gratis proeftraining NSI-opleiding, SnowWorld Zoetermeer
meer info | inschrijven
10-07-2021 tot 17-07-2021
2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
12-07-2021 tot 17-07-2021
Extra trainingen - 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
15-07-2021 tot 16-07-2021
Herexamens - 2e helft Anwärter, Kaprun / Bruck
meer info | inschrijven
04 Dec 2020 16:25
Actie voor JOU als ski- of snowboardleraar!🏂⛷
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Je krijgt komende week van 7 t/m 13 december 15% KORTING bij alle bovenstaande rolbanen. Boek nu een (proef)les en kom zo aan je piste-kilometers!😎
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
HOE HET WERKT👇🏼
De gehele week kun je met 15% korting een les boeken bij de rolbaan bij jou in de buurt. De les dien je in deze week te reserveren, maar hoeft niet per se in deze week plaats te vinden. Check dus snel je agenda🗓, zodat jij jouw ski/snowboard outfit weer van zolder kan halen.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
DOE MEE EN WIN!💥
Maak daarnaast kans op een Snowsports Academy hoodie of 1 van de 10 Snowsports Academy buffs! Deel de post in je story en tag de rolbaan (en ons 😏) waar jij wilt gaan trainen met de hashtag #weekvanderolbaan. En wie weet ga jij ook nog met één van de prijzen aan de haal!🙌🏼
.
.
#snowsportsacademy #snowsports #rolbaan #weekvanderolbaan #pistekilometers #trainen #skileraar #snowbordleraar #wintersport #nederland