Meestgestelde vragen

Ik heb een noodgeval! Wat moet ik doen?

Bij ziekenhuisopname:
  • Neem direct contact op met de ANWB-Alarmcentrale. De schade wordt automatisch aan Unigarant gemeld. Telefoonnummer: +31 (0)70-3145656.
  • Vraag na het bezoek aan de arts altijd een verklaring of een bewijsstuk van het consult.
  • Bewaar nota’s en bewijsstukken.

Hulpverlening buitenland:

U kunt contact opnemen met de ANWB-Alarmcentrale. Telefoon: +31 (0)70-3145656 (24 uur bereikbaar).


Hulpverlening binnenland:

Voor eerste hulpverlening op de plaats van het ongeval neemt u contact op met ANWB Hulpverlening.
Telefoon: +31 592 390 551 (24 uur bereikbaar).
Zorg ervoor dat u bij het bellen uw polisgegevens, gegevens over uw accommodatie en eventueel andere van belang zijnde informatie bij de hand heeft. Zo kunnen wij u snel helpen.


Ik heb een schade, en nu?

Meld deze direct aan! Ga naar de site van Unigarant en meld deze online. Check de video voor meer informatie.


Is een geneeskundige kosten dekking nodig?

Zorgverzekeraars vergoeden de medisch noodzakelijke kosten die je in het buitenland maakt. De (verplichte) basisverzekering dekt bijvoorbeeld acute medische hulp, maximaal tot het gebruikelijke tarief in Nederland. De aanvullende verzekeringen van zorgverzekeraars bieden meestal dekking voor medische kosten die hoger zijn dan het in Nederland gebruikelijke tarief. Het is echter niet ongebruikelijk dat de dekkingen van de aanvullende verzekeringen ook zijn gemaximeerd. Een zorgverzekeraar biedt doorgaans alleen dekking voor medisch noodzakelijke repatriëring. Iemand met een ingegipst been hoeft soms niet om medische redenen naar Nederland te worden teruggebracht, maar wel omdat hij niet meer zelf kan autorijden.

Een reisverzekering dekt sociale repatriëring - de extra terugreiskosten - wel. Indien u uitsluitend een basisverzekering heeft afgesloten, of een basisverzekering met een beperkte aanvullende verzekering dan is het raadzaam een reisverzekering incl. medische kostendekking af te sluiten. Ook indien u een basisverzekering en een uitgebreide aanvullende verzekering heeft is het verstandig vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de vergoeding van medische kosten in het buitenland.

Een andere reden waarom u een reisverzekering met medische kosten kunt afsluiten is het eigen risico op uw zorgverzekering. Er geldt een verplicht eigen risico, daarnaast kan voor een aanvullend vrijwillig eigen risico worden gekozen. Medische kosten die binnen het eigen risico van de zorgverzekering vallen worden niet vergoedt. Reisverzekeraars vergoeden veelal alle medische kosten zonder eigen risico.


Is een reisverzekering noodzakelijk?

Of dat noodzakelijk is hangt af van uw bestemming, wat u gaat doen en reeds lopende verzekeringen. Het is vooral belangrijk te kijken hoe eventuele medische kosten gedekt zijn. Verder moet u zich afvragen of u bijvoorbeeld de kosten kunt en wilt dragen in verband met de terugkeer bij ziekte of overlijden van een familielid.


Is een annuleringsverzekering verstandig?

Een annuleringsverzekering keert uit als u door bepaalde omstandigheden niet op reis kunt gaan zoals overlijden of ernstige ziekte van u zelf of naast familielid.


Wordt altijd de nieuwwaarde vergoed?

Nee. Slechts in enkele gevallen de nieuwwaarde vergoed. Daarna geldt de dagwaarde. Deze kan snel dalen. Spullen die voor u nog veel waarde hebben kunnen voor een verzekeraar al bijna helemaal zijn afgeschreven.


Wat is het nut van een annuleringsverzekering?

Als u door omstandigheden niet op vakantie/naar een opleiding kunt gaan is dat op zich al vervelend genoeg. Wanneer u dan ook nog alle kosten gewoon moet betalen is dat op z'n zachtst gezegd redelijk frustrerend. De annuleringsverzekering van Snowsports Academy kan dit voorkomen. U ontvangt al uw opleidingskosten terug.


Hoe snel moet ik een annuleringsverzekering aanvragen?

De verzekering moet bij inschrijving afgesloten worden.


Mag ik zelf de ziekenhuizen uitkiezen?

Dat mag wanneer dit een erkend ziekenhuis is. Het is altijd verplicht om vooraf contact op te nemen met de ANWB-Alarmcentrale. Zij kunnen u vertellen welke ziekenhuizen goed zijn in de nabijheid van uw vakantiebestemming, en ook een garantiestelling regelen.


Ben ik verzekerd als ik off-piste ga skiën?

Off-piste skiën zonder begeleiding is niet verzekerd. Met begeleiding is er wel dekking voor onvoorziene uitgaven. Dit geldt echter niet voor de ongevallendekking, hierop is nooit dekking bij off-piste skiën.