Algemene voorwaarden voor opleidingen/experiences/trainingen van Snowsports Academy

Inschrijven
Je kunt jezelf inschrijven voor alle opleidingen middels het online inschrijfformulier.
Na ontvangst en de bevestiging -vanuit Snowsports Academy- van jouw inschrijving ben je ingeschreven. Je verplicht jezelf hiermee tot het betalen van de aanbetalingskosten. De aanbetaling dient uiterlijk twee weken na inschrijving te zijn voldaan. De aanbetaling wordt niet gerestitueerd als de bedenktijd is verstreken. Alleen als de opleiding, waarvoor je je hebt ingeschreven vol is, kan de aanbetaling worden gerestitueerd.

Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je een schriftelijke toestemming van een ouder of voogd toe te sturen. Snowsports Academy zal met alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk omgaan en deze niet zonder toestemming aan derden vestrekken.

Bedenktijd
Na inschrijving van een opleiding, experience of training is er 14 dagen bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan er kosteloos geannuleerd worden.

Betalingen
Met het inschrijven middels het online inschrijfformulier ben je definitief ingeschreven voor de door jou opgegeven opleiding(en)/experience/training van Snowsports Academy.

Na de inschrijving ontvang je een bevestiging + een pro factuur van de totale opleidingskosten. De aanbetaling van deze opleiding(en)/experience/training dient uiterlijk twee weken na inschrijving te zijn voldaan. De totale kosten van de opleiding(en)/experience/training dienen uiterlijk vier weken vóór de startdatum van de (eerste) opleiding te zijn bijgeschreven op de rekening van Snowsports Academy in Limmen. Schrijf je jezelf laat in, maak dan de totale kosten in één keer over. Bij late inschrijving moet je er rekening mee houden dat, de factuur en de bevestiging, langer kan duren.

Geld overmaken naar Snowsports Academy: 
Op de factuur staat het rekeningnummer vermeld waarnaar je het geld dient over te maken. Vermeld bij je betaling(en) altijd "je naam" en wat het is: "inschrijving" of "restantbedrag".

Nederland 
Opleidingen/Membership/Experience
IBAN: NL29 RABO 0339 9556 27 
BIC: RABONL2U

België 
Algemeen
IBAN: BE21 7350 0615 1303
BIC: KREDBEBB


Je kan pas aan de opleiding(en)/experience/training meedoen als het, daarvoor bepaalde, bedrag is bijgeschreven op de rekening van Snowsports Academy. Je krijgt dus géén acceptgiro voor de aanbetaling en voor het restantbedrag. Je ontvangt alleen een factuur voor het gehele bedrag.

Annulering
Annuleren van een opleiding, experience of training kan alleen kosteloos binnen veertien dagen na inschrijving.
Een opleiding, experience of training kan na veertien dagen alleen nog geannuleerd worden als er een annuleringsverzekering is afgesloten. Als er geen annuleringsverzekering is afgesloten is men verplicht om de kosten, die voor een opleiding, experience of training staan, geheel te voldoen aan Snowsports Academy. Kijk voor de Annuleringsvoorwaarden hier.

De inschrijving is bindend, annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Alleen als de opleiding(en), experience of training waarvoor je je hebt ingeschreven vol is, kunnen de reeds overgemaakte kosten worden gerestitueerd. Dit zal binnen een termijn van twee weken zijn gebeurd.

Als je jezelf hebt ingeschreven voor de module NSI + de module 2e helft Anwärter, maar je haalt het NSI-diploma niet, dan kun je twee dingen doen:

  1. Je gaat mee met de module 2e helft Anwärter. Je doet daar gewoon mee met de 2e helft Anwärter, maar je doet een dag voor het Anwärterexamen, examen voor de NSI-opleiding.
    Als je dit goed afrondt, dan kan je de dag erna gewoon mee doen met het Anwärterexamen en sla je dus misschien twee vliegen in één klap.
  2. Je laat het bedrag voor de module 2e helft Anwärter staan voor de volgende keer.

Snowsports Academy behoudt altijd het recht om een opleiding te verplaatsen van locatie of datum. Opleiding(en)/experience/training zijn niet overdraagbaar op anderen en kunnen dus alleen gevolgd worden door de persoon op het inschrijfformulier.

Eigen risico
Deelnemen aan de opleiding geschiedt volledig op eigen risico. Snowsports Academy is niet aansprakelijk voor enige tijdens de opleiding opgelopen schade/letsel van of aan de deelnemer, of enige door de deelnemer tijdens de opleiding veroorzaakte schade/letsel aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Snowsports Academy.

Overmacht
Er zijn legio oorzaken te benoemen die het verloop van een opleiding kunnen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan lekkage aan de vloerkoeling op een sneeuwbaan waardoor er geen opleiding kan plaatsvinden. Maar ook slecht weer in de bergen waardoor er liften zijn gesloten. Overmachtsituaties zijn niet te voorzien en derhalve neemt Snowsports Academy geen verantwoordelijkheid hiervoor. Net als de deelnemer is Snowsports Academy ook gedupeerd door een overmachtsituatie. Extra gemaakte kosten ten gevolge van overmachtsituaties komen volledig voor rekening van de deelnemer.

Baangarantie
Wat houdt de baangarantie precies in?

Waaraan moet je voldoen om in aanmerking te komen voor een baangarantie? 

Klachtenreglement Snowsports Academy
Het klachtenreglement is hier te downloaden.